Nasza oferta

Oferta firmy to innowacyjne rozwiązania, efektywne ekonomicznie i ekologicznie. Oferujemy usługi obejmujące kotły i kotłownie, usługi ogólnobudowlane oraz sprzedaż ciepła.


Kotły i kotłownie


ZAKRES USŁUG:

  • budowa i modernizacja kotłowni pozwalająca spalać ekologiczne paliwa (gaz, biomasę),
  • budowa indywidualnych źródeł kogeneracyjnych (gazowych lub opalanych biomasą),
  • montaż, remont oraz modernizacja kotłów parowych i wodnych wszelkich typów (rusztowych, fluidalnych, opalanych gazem lub olejem, realizowanych w technologii tradycyjnej lub ścian szczelnych),
  • wykonywanie i montaż konstrukcji kotłów oraz urządzeń współpracujących jak: kominy, zbiorniki stalowe, systemy nawęglania, odżużlanie, odpylanie spalin, zbiorniki magazynowe paliwa, wody zasilającej, odgazowywacze, rozprężacze itp.,
  • wykonywanie obmurzy kotłów, pieców przemysłowych, tuneli suszarniczych, hartowniczych itp.,
  • wytwarzanie elementów ciśnieniowych do kotłów parowych i wodnych,
  • remonty innych, nietypowych urządzeń dla przemysłu,
  • budowa i modernizacja sieci cieplnych,
  • rurociągi technologiczne,
  • rozwiązania wykorzystujące ciepło odpadowe,