O naszej firmie


ENERGOPIEC Kogeneracja sp. z o.o. jest prywatnym przedsiębiorstwem obecnym na rynku energetycznym w Polsce. Działamy w oparciu o ponad 35-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. 

Strategia firmy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności biomasy. Dla osiągnięcia wysokiej sprawności układów proponujemy rozwiązania kogeneracyjne, tj. wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. 

Specjalizujemy się w budowie i eksploatacji ciepłowni i elektrociepłowni kogeneracyjnych. Ofertę firmy charakteryzuje innowacyjność rozwiązań, ich efektywność ekonomiczna oraz ekologiczna.